e-b4b.pl

Blog tematyczny o IT, Elektronice i Biznesie

Biznes

Skład celny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Skład celny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Skład celny to specjalny typ magazynu, który jest pod dozorem organów celnych. Jego głównym celem jest przechowywanie towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej bez konieczności natychmiastowego uiszczania należności celnych i podatkowych. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą optymalizować swoje wydatki i poprawiać efektywność ekonomiczną. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat składu celnego.

Czym jest skład celny?

Skład celny https://www.statkiem.pl/pozostale-uslugi/sklad-celny/, znany również jako magazyn celny, to miejsce, gdzie można przechowywać towary nieunijne, nie płacąc za to natychmiastowych opłat celnych i podatkowych. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność importową. Możliwość odłożenia płatności pozwala na lepsze zarządzanie gotówką i optymalizację kosztów.

Jakie są funkcje składu celnego?

Skład celny pełni wiele funkcji. Między innymi:

  • Umożliwia odroczenie płatności cła i innych podatków związanych z importem towarów spoza obszaru Unii Europejskiej.

  • Umożliwia podział płatności cła i innych podatków, jeśli towary opuszczają skład celny partiami.

  • Umożliwia nieuiszczanie ceł i innych należności podatkowych dla towarów, które mają zostać wyeksportowane z powrotem (reeksport).

  • W pewnych, uzasadnionych przypadkach, umożliwia składowanie towarów unijnych.

  • Umożliwia przeprowadzenie procedury naprawczej, np. gdy towar zostanie zatrzymany przez Urząd Celny z powodu brakujących oznaczeń, certyfikatów itp.

Rodzaje składów celnych

Składy celne dzielą się na publiczne i prywatne. Składy celne publiczne prowadzone są na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, a przechowywanie towarów odbywa się tam na podstawie umowy. Składy celne prywatne to te, które prowadzone są przez jeden podmiot gospodarczy, wyłącznie na własne cele importowe i/lub reeksportowe.

Składy celne publiczne można podzielić na trzy kategorie:

  • Skład celny typu I – w takim składzie celnym odpowiedzialność spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie uprawnionym do procedury.

  • Skład celny typu II – odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do procedury.

  • Skład celny typu III – oznacza składy celne prowadzone przez organy celne.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego

Przed otwarciem składu celnego, należy uzyskać odpowiednie pozwolenia od organów celnych. Wymagane są również dodatkowe dokumenty, takie jak tytuł prawny magazynu, plan składu, opis zabezpieczeń itp. Przedsiębiorcy prowadzący skład celny i posiadający status AEO podlegają stałemu monitorowaniu.

Sprzedaż i zmiany na towarze

Sprzedaż detaliczna towarów znajdujących się w składzie celnym jest niedozwolona, z kilkoma wyjątkami. Możliwe jest również dokonywanie różnych czynności na towarach przechowywanych w składzie celnym, takich jak dzielenie towaru na partie, etykietowanie, przepakowywanie, konserwacja, mieszanie, przycinanie itp., o ile nie zmieniają one rodzaju towaru.

Jak długo można przechowywać towary w składzie celnym?

Czas przechowywania towarów w składzie celnym jest nieograniczony, pod warunkiem, że towary te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i/lub środowiska.

Procedura naprawcza

W składzie celnym możliwe jest przechowywanie towarów, które zostały zatrzymane przez Urząd Celny z powodu brakujących oznaczeń, certyfikatów itp. Procedura naprawcza może być przeprowadzona po uzyskaniu zgody Urzędu Celno-Skarbowego.

Podsumowanie

Skład celny to niezwykle przydatne narzędzie dla przedsiębiorców prowadzących działalność importową. Umożliwia odroczenie płatności cła i innych podatków, a także przeprowadzenie różnych czynności na przechowywanych towarach. Pamiętaj jednak, że prowadzenie składu celnego wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń i spełnienia wielu wymogów prawnych.

Udostępnij